Duyurular Tüm Duyurular
Etkinlikler Tüm Etkinlikler
Tanıtım
Yenilenebilir enerji mühendisliği araştırma uygulama merkezi Karabük Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur. Türkiye’mizin, özellikle güneş enerjisi uygulama alanlarında, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim verecek ve uygulama çalışmaları düzenleyecek şekilde donatılmıştır.
 
Laboratuarımız bünyesinde şebeke bağlı (21.6 kWP kurulu güç), bağımsız FV (1kWP kurulu güç – 14.4 kWh depolama kapasitesi – 3kW inverter) üretim sistemleri, 10WP’e kadar güneş paneli üretebilecek kendi imalatımız laminasyon cihazı bulunmaktadır. Bu sistemler üzerinde öğrencilerimiz fotovoltaik modüllerin üretiminden şebeke bağlı veya bağımsız sistemlerin projelendirilmesi ve kurulumuna kadar birçok aşamayı ve alt sistemleri detaylı olarak görme ve sorgulama imkânı bulmaktadırlar.
 
Birimimizde yürütülen lisans-üstü çalışmalarda ise daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin uygun bir formda kullanımını mümkün kılan güç elektroniği arayüz devrelerinin analizi, tasarımı ve kontrolü üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu anlamda DC-DC, DC-AC, AC-DC, ve AC-AC dönüştürücüler ile bunların klasik ve model prediktif kontrol gibi modern kontrol teknikleri ile kontrolü çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu güç elektroniği çözümleri elektrikli taşıtlarında tahrik sistemlerinde kullanıldığından bu alanda da çalışmalar sürdürülmektedir.