Duyurular Tüm Duyurular
Etkinlikler Tüm Etkinlikler
Tanıtım
    Dünyamızda artan insan nüfusu tüketilen enerji taleplerindeki artışları beraberinde getirmiştir. Tüketilen fosil yakıtların yanı sıra enerji arzının büyük bir yüzdesi, yakın gelecekte, güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabileceği teorik olarak kanıtlanmıştır. Bu konulardaki teorik çalışmalar dünyada yaygın olduğu gibi araştırma-geliştirme çalışmaları da düzeyli seviyelerde seyretmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğası itibariyle, daha çok dağınık mevkilerden, rastgele zamanlarda hasat edilebildiği için, elde edilen elektrik enerjisinin merkezi enerji şebekelerine ilave edilmesi için uygun mühendislik sistemleri geliştirilmesini gerektirmektedir. Söz konusu mühendislik sistemleri genelde disiplinler arası bilgi-beceri gerektirdiği için, bu konularda tasarım yapabilecek ve uygulama safhalarında yardımcı olacak insan kaynağını (mühendisleri) konuyla ilgili amaca yönelik eğitim sunan enstitüler tarafından sağlanması gerekmektedir. Söz konusu mühendislere, uluslar arası piyasalarda gereksinim duyulduğu gibi ülkemizde de eksiklikleri kendini hissettirmeye başlamıştır. Bir başka deyişle yenilenebilir enerji türlerini insanoğlu yararına sunmak üzere mühendislik sistemleri tasarlayan ve hizmete sokabilme becerisine sahip, mühendislere ihtiyaç vardır. Karabük Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEMMER) bu ihtiyaçların bir kısmını karşılamak üzere 2010 Ağustos ayında kurulmuştur.
    Merkezin amacı, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri’nin öğrenci ve topluma tanıtmak. Bu teknolojilerden başka kurum ve kuruluşların da faydalanmaları için yöntemler geliştirmek, mühendislik tasarımı projelerine yönelik eğitim programları düzenlemek, dünyadaki benzer kurumlarla işbirliği yaparak, söz konusu protokollerdeki maddeleri yürütmek.
    Merkezin görevleri şunlardır;
a)Karabük Üniversitesi kampusu içinde bir güneş enerjisi kayıt, depolama ve iletim laboratuarı kurmak, işletmek ve bulgularından faydalandırmak.
b)Dünyadaki benzer laboratuarlar ile işbirliği yapmak ve merkeze uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek.
c)Diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yaparak toplanan orijinal verileri de kullanarak uluslararası yayınlar yapmak.
d)Yenilenebilir enerji konularında Y.Lisans ve/veya Doktora çalışmalarında kurulması gereken deney ve prototip tasarımlarında destek sağlamak.
e)Dış ülkelere enerji bağımlılığımızı azaltmakta yenilenebilir enerjinin rolünü halkımıza tanıtmak.

Merkezimiz bünyesindeki çalışmalar şu an itibariyle Merkez müdürü, 3 araştırma görevlisi, 1 yüksek lisans öğrencisi ve lisans öğrencileri ile yürütülmektedir.