Dökümanlar

- Karabük İli İçin Merkezimiz Tarafından Ölçülen Solar Radyasyon Verileri

 

- Yenilenebilir Enerji ile ilgili Yasalar, Yönetmelikler ve Tebliğler

o Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120726-5.htm)

 

o Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110721-6.htm)

 

o Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110721-7.htm)

 

o Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110619-4.htm)

 

o Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretme Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110619-5.htm)

 

o Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının Statüsü’nün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110528M1-3.htm)

 

o Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110108.htm)

 

o Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/10/20051004-3.htm)

 

o Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/05/20050518.htm)

 

o Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (No: 2012/01) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120710-12.htm)

 

o Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120529-2.htm)

 

o Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120331-5.htm)

 

o Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120222-21.htm)