MENÜ

İçinde yaşadığımız ekosistemlerde, doğanın dengelerini bozmadan, enerji gereksinimlerimizi, güneş ve rüzgar, gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak, yaşam aktivitelerimiz sonucu oluşan atık biokütlelerin tekrar doğaya kazandırılması, amacıyla uygulanabilir mühendislik sistemleri tasarlayabilme yeteneğine sahip mühendis adayları yetiştirmek. Dünyadaki benzer çalışmalar yapan kuruluşlarla ortak fayda sağlamak üzere işbirliği yapmak.