Misyon-Vizyon
MİSYON

Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılabilir elektrik enerjisi üretmek için, eğitim programları, yüksek lisans ve doktora programları hazırlamak ve sunmak. Tezlerin içereceği mühendislik tasarımlarının prototip modellerini oluşturmak üzere atölyeler oluşturmak, ölçüm ve deneme laboratuarları kurmak. Yurtta ve dünyada benzeri çalışmalar yapan kuruluşları saptamak ve işbirliği yapmak üzere temasa geçmek, işbirliği protokolleri hazırlamak ve onaya sunmak.

VİZYON

İçinde yaşadığımız ekosistemlerde, doğanın dengelerini bozmadan, enerji gereksinimlerimizi, güneş ve rüzgâr, gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak, yaşam aktivitelerimiz sonucu oluşan atık biokütlelerin tekrar doğaya kazandırılması, amacıyla uygulanabilir mühendislik sistemleri tasarlayabilme yeteneğine sahip mühendis adayları yetiştirmek. Dünyadaki benzer çalışmalar yapan kuruluşlarla ortak fayda sağlamak üzere işbirliği yapmak.