MENÜ

Güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanarak sudan hidrojen üretmek, depolamak ve kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürmek üzere, atık biokütle maddelerini doğaya tekrar kazandırmak için, eğitim programları, yüksek lisans ve doktora programları hazırlamak ve sunmak. Tezlerin içereceği mühendislik tasarımlarının prototip modellerini oluşturmak üzere atölyeler oluşturmak, ölçüm ve deneme laboratuarları kurmak. Yurtta ve dünyada benzeri çalışmalar yapan kuruluşları saptamak ve işbirliği yapmak üzere temasa geçmek, işbirliği protokolleri hazırlamak ve onaya sunmak.