Merkezimiz tarafından projelendirilmesi ve yapımı aşamasında destek olunan 1 MWp’lik KBU Güneş Enerjisi Santrali devr
Merkezimiz tarafından projelendirilmesi ve yapımı aşamasında destek olunan 1 MWp’lik KBU Güneş Enerjisi Santrali devreye alındı. (Kasım-2018)